Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost            NOVODONIA, s.r.o. IČ 25514547 se sídlem Obeciny V/3597, 760 01 Zlín 1 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

     adresa: Tovární 1333/9, 769 01 Holešov
     email: info@novodonia.cz
     telefon: +420 603 204 813

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Správce používá pro zvyšování kvality služeb, personalizaci nabídek, sběru anonymních dat pro analytické účely soubory cookie. Procházením webu Uživatel souhlasí s použitím výše uvedené technologie.
 • Funkční soubory cookies:  Jedná se o nezbytné soubory cookie, které je třeba pro zajištění správného provozu a chodu internetových stránek v rámci usnadnění přístupu i procházení internetových stránek uživatelem.
 • Analytické a marketingové cookies:  Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Soubory cookies spadající do této sekce jsou používány zejména pro anonymní dosledování návštěvnosti a chování uživatelů na našich internetových stránkách. Díky těmto souborům cookies můžeme analyzovat konkrétní zájem uživatele a vylepšovat tak naše služby.  

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_nss

glami.cz

Zajišťuje bezpečnost při procházení návštěvníků tím, že brání padělání požadavků napříč weby.

relace

externalFontsLoaded

novodonia.cz

Pomáhá nám s načítáním fontů

1 měsíc

gp_s

novodonia.cz

Pomocná cookie ukládá session ID návštěvníka

1 měsíc

language

novodonia.cz

Tento soubor cookie se používá k uložení jazykových preferencí uživatele.

1 rok

PHPSESSID

novodonia.cz

Identifikátor session návštěvníka

relace

pcart

novodonia.cz

Po přidání do košíku, hash spojující uživatele s jeho aktuálním uloženým košíkem

1 rok

db-w

novodonia.cz

Nezbytné pro správnou funkci webu

několik sekund

test_cookie

Google

Používá se k ověření, zda webový prohlížeč uživatele podporuje cookies.

1 den

_ga

Google

Tento soubor cookie ukládá jedinečné ID návštěvníka webu, sleduje, jak návštěvník používá web. Data se používají pro statistiku.        

2 roky

_gat

Google

Používá se službou Google Analytics ke snížení počtu požadavků.

1 den

_gid

Google

Pomocná cookie nástroje Google Analytics obsahující ID prohlížeče.      

1 den

_gat_gtag_UA_107706392_1

Google

Identifikace pro marketingové kamapaně a zdrojů návštěvnosti          

1 den

_ga_S783TZ6BLL

Google

Tento soubor cookie ukládá jedinečné ID návštěvníka webu, sleduje, jak návštěvník používá web. Data se používají pro statistiku.        

2 roky

_fbp

Facebook

Používá se Facebookem k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

_gcl_au

Google

Pomocné marketingové cookies reklamního systému Google AdSense, díky kterým je možné vyhodnocovat efektivitu nástroje.        

3 měsíce

gp_e

glami.cz

Nastavuje styl zobrazení produktů v sekci  

1 měsíc

gp_g

glami.cz

Shromažďuje údaje o doporučení a jak se uživatel na stránku dostal.

Relace

IDE

Google

Sleduje akce uživatele za účelem měření a nabízení cílených reklam. 

1 rok

retargeting

Seznam.cz

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Sklik, opětovné cílení reklamy.

Relace

sid

Seznam.cz

Sledování konverzí a dalších statistik v rámci služby Sklik.        

1 měsíc

dmd_usr

glami.cz

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

relace

dmd_usr_tmp

glami.cz

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

relace

pagead/1p-

user-list/#

Google

Používá se pro měření reklamních aktivit a sleduje, zda uživatel projevuje zájem o konkrétní produkty nebo události.

relace

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.